ATENŢIE! Din iulie se acordă pensiile recalculate pentru grupele I şi II de muncă

Pensiile recalculate se vor acorda în două etape,  începând cu luna iulie a acestui an, în cazul persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1990-31 martie 2001 şi din noiembrie 2017, în cazul persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 aprilie 2001-31 decembrie 2010.

Măsura este prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 291/2017, publicată aseară în Monitorul Oficial, prin care se modifică Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Cine beneficiază?

Este vorba despre pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislației anterioare datei de 1 ianuarie 2011, care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupa I și/sau grupa a II-a de muncă potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, respectiv activități în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite și/sau condiții speciale, și care nu au beneficiat de majorarea punctajelor anuale.

Potrivit art. 1691 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările aduse prin Legea nr. 192/2015, aceste persoane beneficiază de o creștere a punctajelor anuale realizate în aceste perioade, după cum urmează:

  • 50% pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupa I de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiții speciale;
  • 25% pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupa a II-a de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite.

De această majorare beneficiază doar pensionarii ale căror drepturi de pensie s-au deschis anterior datei de 1 ianuarie 2011 și pentru care, la deschiderea drepturilor inițiale de pensie, conform legii, a fost utilizat un stagiu de cotizare mai mic decât cel utilizat pentru  restul pensionarilor.

IMPORTANT! De recalcularea pensiei potrivit prevederilor art. 1691 din lege beneficiază şi pensionarii de invaliditate ale căror drepturi de pensie s-au deschis anterior datei de 1 ianuarie 2011 şi care, ulterior acestei date, nu au avut o schimbare a gradului de invaliditate sau trecere la pensie pentru limită de vârstă.

Aspecte importante privind recalcularea

Recalcularea drepturilor de pensie conform art. 1691 din Legea nr. 263/2010 se realizează, din oficiu, iar drepturile de pensie recalculate se plătesc în două etape:

  • în luna iulie 2017, în cazul persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1990-31 martie 2001 inclusiv;
  • în luna decembrie 2017, în cazul persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 aprilie 2001-31 decembrie 2010 inclusiv.

Drepturile de pensie recalculate se cuvin și se plătesc începând cu data de 1 ianuarie 2016, conform legii.

Dacă în urma recalculării rezultă un punctaj mediu anual mai mic, se menține punctajul mediu anual și cuantumul aferent aflat în plată sau cuvenit la data recalculării.

Sursa aici.