De-acum, Fiscul cere firmelor date despre persoanele care le conduc contabilitatea

Modificarea formularului 010 este prevăzută în Ordinul ANAF nr. 1.382/2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ANAF nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal. Documentul a apărut astăzi în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 342 și se aplică deja de la momentul apariției.

Concret, instituția a modificat, începând de astăzi, formularul 010 („Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică”) prin introducerea unor informații referitoare la organizarea și conducerea contabilității contribuabililor pe bază de contracte de prestări servicii în domeniul contabilității.

Prevederea conform căreia contabilitatea poate fi organizată şi condusă pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii, încheiate cu persoane fizice sau juridice (firme), autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), este prevăzută la articolul 10 din Legea contabilității, iar lipsa acestor date din cuprinsul formularului 010 conduce la un blocaj al procedurii de înregistrare în scopuri de TVA, așa cum era explicat în referatul de aprobare ce a însoțit Ordinul ANAF nr. 1.382/2017 în forma sa de proiect.

Concret, începând de astăzi, noua variantă a formularului 010 cuprinde, în cadrul secțiunii “Alte date privind contribuabilul”, o rubrică referitoare la persoanele fizice sau companiile ce asigură organizarea și conducerea contabilității entității în cauză. Suplimentar, datele de identificare ale acestor persoane sunt cuprinse într-o anexă a declarației 010.

În altă ordine de idei, ANAF a introdus unele prevederi asemănătoare și în formularul 098 („Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată”), din aceleași motive: lipsa informațiilor cu privire la existența contractelor de prestări servicii de contabilitate, aspect ce duce la un blocaj al înregistrării în scopuri de TVA. Aceste modificări deja aplicabile sunt incluse în Ordinul ANAF nr. 1.381/2017, ce a apărut tot astăzi în Monitorul Oficial.

Nu în ultimul rând, actul normativ ce include noutățile la formularul 098 a modificat și declarația 091 („Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii, precum și pentru agricultorii care efectuează livrări intracomunitare de bunuri”), prin introducerea unor rubrici destinate persoanelor care aplică regimul special pentru agricultori și care efectuează livrări intracomunitare de bunuri agricole.

Important! Motivele pentru care autoritățile fiscale vor să știe cine ține contabilitatea firmelor au fost detaliate recent de redacția noastră în acest articol.

Sursa aici.

 

About the Author: