Centrul de Informații Financiare, care va unifica toate datele de fiscalitate, va fi înființat până la 1 septembrie

Centrul Național pentru Informații Financiare, structură informatică ce ar urma să unifice toate bazele de date legate de fiscalitate, va fi înființat până la 1 septembrie în aparatul central al Ministerului Finanțelor Publice, cu susținerea STS. Centrul va interconecta casele de marcat, va implementa factura electronică, va monitoriza cheltuielile publice și va furniza informații privind obligațiile fiscale și nefiscale. Înființarea Centrului a fost stabilită, joi, printr-un memorandum adoptat de Guvern. Centrul va fi înființat în aparatul central al Ministerului Finanțelor Publice, până la 1 septembrie 2017, prin comasarea tuturor structurilor din minister și instituțiilor subordonate cu atribuții în tehnologia informației și comunicațiilor (structuri din MFP, ANAF – aparat central și direcții generale regionale, Agenția Națională de Achiziții Publice și Comisia Națională de Prognoză).
Pe termen mediu, respectiv pentru 2018-2020, Centrul are ca obiective implementarea proiectului de interconectare a caselor de marcat, centralizarea sistemului informatic al Trezoreriei statului și diversificarea serviciilor oferite, implementarea unor măsuri de simplificare a procedurilor administrative aplicabile cetățenilor, extinderea utilității și utilizării ”Spațiului Privat Virtual” la nivelul celorlalte instituții publice centrale și locale sau furnizarea către cetățeni a informațiilor privind bunurile impozabile luate în calcul la stabilirea obligațiilor fiscale ale acestora, colectate și consolidate la nivelul sistemului informatic securizat „PatrimVen”. Centrul se va ocupa și de implementarea facturii electronice și de centralizarea sistemului de administrare a creanțelor bugetare.
Printre obiectivele Centrului se vor mai număra furnizarea către cetățeni a informațiilor privind obligațiile fiscale și nefiscale „IMPTAX”, crearea și operaționalizarea identității fiscale electronice a persoanei fizice, pentru a facilita interacțiunea cu statul în ceea ce privește sistemul financiar, fiscal și de asigurări sociale și standardizarea sistemelor de colectare a datelor pe bază de formulare electronice utilizate în relația cu cetățeanul. Centrul va avea ca atribuții și dezvoltarea serviciilor informatice de analizăcomplexă a datelor pentru urmărirea cheltuirii fondurilor publice, cu accent pe investiții și asigurări sociale; evaluarea impactului financiar a inițiativelor de modificare legislativă pentru venituri și cheltuieli; gestionarea riscurilor în colectarea veniturilor și în execuția bugetară. Potrivit Executivului, măsura are scopul să contribuie la îmbunătățirea relației cetățenilor cu administrația fiscală, prin creșterea creșterea gradului de informatizare și, implicit, simplificarea procedurilor administrative.

Centrul Național pentru Informații Financiare va fi ulterior dezvoltat conform unui plan de măsuri, care include și stabilirea necesarului de resurse și alocare de fonduri necesare pentru servicii de menținere și pentru înnoirea etapizată a infrastructurii hardware și software a sistemului informatic al MFP, precum și angajarea de personal de specialitate.

Sursa aici