In Monitorul Oficial nr.644/ 07.08.2017 a fost publicata Ordonanta de urgenta nr.53/ 04.08.2017 , ordonanta ce modifica si completeaza prevederile Codului Muncii si ale Hotararii 500 din 2011 privind registrul general de evidenta al salariatilor (REVISAL)

 

            Ordonanta de Urgenta 53/2017 intra in vigoare azi 07.08.2017, data publicarii in Monitorul Oficial.

 

Conform noilor prevederi munca nedeclarata reprezinta:

– primirea la munca a unei persoane fara incheierea contractului individual de munca in forma scrisa, in ziua anterioara inceperii activitatii;

– primirea la munca a unei persoane fara transmiterea raportului de munca in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii;

– primirea la munca a unui salariat in perioada in care acesta are contractul individual de munca suspendat;

–  primirea la munca a unui salariat in afara programului de lucru stabilit in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial.

 

Au fost introduse o serie de prevederi noi care comporta si sanctiuni

–  angajatorul este obligat sa pastreze la locul de munca o copie a contractului individual de munca pentru salariatii care presteaza activitate in acel loc.

–  actul aditional la contract va fi intocmit  anterior producerii modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege sau in contractul colectiv de munca aplicabil. ( pana la publicarea acestei ordonante, exista un termen de 20 zile lucratoare de la data aparitiei modificarii pentru intocmirea actului aditional)

 – angajatorul are obligatia de a tine la locul de munca evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidentierea orei de incepere şi a celei de sfarşit al programului de lucru, şi de a supune controlului inspectorilor de munca aceasta evidenta, ori de cate ori se solicita acest lucru.  ( evidenta orelor de munca prestate exista ca si obligatie , numai ca acum este explicitata foarte bine prin noua ordonanta)

Sanctiunile existe in Codul Muncii au fost modificate, adaugate sau abrogate pentru a se alinia la noile prevederi .

Sanctiuni MODIFICATE :

  • articolul 260 alineatul (1), litera e) :” primirea la munca a unei persoane fara

incheierea unui contract individual de munca, potrivit art. 16 alin. (1), cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata;”.

            Pana la publicarea acestei ordonante textul sanctiunii era urmatorul : ” e)primirea la munca a pana la 5 persoane fara incheierea unui contract individual de munca, potrivit art. 16 alin. (1), cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata;”

  • articolul 265, alineatul (2) : ” primirea la munca a unei persoane aflate in situatie de şedere

ilegala in Romania, cunoscand ca aceasta este victima a traficului de persoane, constituie infractiune şi se sanctioneaza cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.”

Sanctiuni ADAUGATE :

– articolul 260 alineatul (1), literele e1)—e3), cu urmatorul cuprins:

„e1) primirea la munca a unei persoane fara transmiterea raportului de munca in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii, cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata;

e2) primirea la munca a unui salariat in perioada in care acesta are contractul individual de munca suspendat, cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata;

e3) primirea la munca a unui salariat in afara programului de lucru stabilit in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial, cu amenda de 10.000 lei pentru fiecare persoana identificata;”.

– articolul 260 alineatul (1),  litera q), cu urmatorul cuprins:

„q) incalcarea prevederilor art. 16 alin. (4), cu amenda de 10.000 lei.” – (respectiv,  art.16 alin 4 impune obligatia angajatorului sa  pastreze la locul de munca o copie a contractului individual de munca pentru salariații care presteaza activitate in acel loc )

            Pentru sanctiunile prevazute la articolul 260 alineatul (1), lit. e)—e3) – a fost introdusa prin aceasta ordonanta  posibilitatea de a  achita jumatate din amenda in termen de cel mult 48 ore de la data intocmirii procesului-verbal , ori de la data comunicarii acestuia, numai daca inspectorul face mentiune despre aceasta posibilitate in procesul verbal.

            Iata ca a fost introdusa si o sanctiune complementara, respectiv sistarea activitatii angajatorului la locul de munca organizat – supus controlului. Angajatorul isi poate relua activitatea numai dupa ce achita amenda si demonstreaza ca a remediat deficientele care au condus la sistarea activitatii, de exemplu :

  • incheierea contractului individual de munca,
  • transmiterea raportului de munca in registrul general de evidenta a salariatilor ;
  • incetarea suspendarii contractului individual de munca şi constituirea şi plata contributiilor sociale şi a impozitului pe venit  aferente veniturilor salariale care se cuvin lucratorului pe perioada in care a prestat activitate nedeclarata.

Sanctiuni ABROGATE:

 – articolul 264, alineatul (4)” Constituie infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda primirea la munca a mai mult de 5 persoane, indiferent de cetatenia acestora, fara incheierea unui contract individual de munca.”

            Tot prin aceasta ordonanta au fost abrogate prevederile art.9 alin.1 din Hotarare 500/2011 privind registrul general de evidenta al salariatilor (REVISAL) – articol ce reglementa amenzile care au fost introduse si/sau modificate  in Codul Muncii.