De la 1 septembrie se modifică regimul legal de angajare a persoanelor cu handicap. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, a primit modificări şi completări prin recenta Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 60/2017, publicată în Monitorul oficial nr. 648/2017.

Stimularea angajării persoanelor cu handicap

• Autorităţile şi instituţiile publice,  precum şi persoanele juridice publice (cu excepţia instituţiilor publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională), care au cel puţin 50 de angajaţi, obligate prin lege să angajeze persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi, vor trebui să organizeze concursuri de angajare exclusiv pentru persoanele cu handicap.

• Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, cu cel puţin 50 de angajaţi şi care nu angajează persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4%, plătesc lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap. A căzut, în context, şi excepţia prin care unităţile protejate înfiinţate în cadrul organizaţiilor persoanelor cu handicap puteau desfăşura şi activităţi de vânzări/intermedieri, cu condiţia ca minimum 75% din profitul obţinut să fie destinat programelor de integrare socioprofesională pentru persoanele cu handicap din organizaţiile respective.

Comentariu. În redactarea anterioară, legea lăsa un drept de opţiune angajatorului, anume: fie să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap, fie să achiziţioneze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unităţile protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat. În noile condiţii, pe de o parte, obligaţiile la bugetul de stat se dublează şi, pe de altă parte, dispare posibilitate achiţionării de bunuri şi servicii de la unităţi protejate.

Expunerea de motive a ordonanţei de urgenţă consideră că măsurile luate sunt menite să asigure creşterea angajării persoanelor cu dizabilităţi. Pe de altă parte, mai multe organizaţii de profil au adresat primului ministru o scrisoare deschisă prin care arată, între altele, că Ordonanţa că măsurile vor “produce efecte grave la nivelul unităţilor protejate, pentru că pe lângă închiderea celor 740 de unităţi protejate şi concedierea a peste 2000 de persoane cu handicap grav, îşi vor pierde locul de muncă cel puţin încă 4000 de persoane care lucrează în aceste structuri, inclusiv din alte categorii defavorizate, unele fiind autorizate şi ca întreprinderi sociale de inserţie. Astfel vor ajunge din nou dependenţi de prestaţii sociale, trăind în excluziune și sărăcie și punând continuu presiune pe bugetul de stat. Modificarea Legii 448/2006, prin Ordonanţă de Urgenţă, avizată în Comitetul Economic şi Social […], va lăsa aceste persoane fără loc de muncă, deoarece piaţa neconvenţională a muncii nu are măsuri de suport de integrare profesională specializate în domeniul dizabilităţii, iar constrângerea angajatorilor prin dublarea taxei actuale pentru neangajare sau organizare de concursuri de angajare speciale de către instituţiile publice, vor conduce doar la colectarea suplimentară de fonduri la bugetul de stat, nu şi la crearea de locuri de muncă suplimentare pentru persoane cu handicap.”

• Unităţile protejate pot fi înfiinţate, potrivit legii, de orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat, care angajează persoane cu handicap. În urma modificărilor semnalate, unităţile protejate fără personalitate juridică, cu gestiune proprie, pot fi organizate sub formă de secţii, ateliere sau alte structuri în cadrul instituţiilor publice.

Comentariu. În vechea reglementare, acestea puteau fi organizate şi de către operatori economici, organizaţii neguvernamentale sau de căre persoane cu handicap autorizate să desfăşoare activităţi economice independente.

Prestaţii sociale pentru persoane cu handicap

Modificările cu acest subiect sunt prevăzute să intre în vigoare în două etape – la 1 ianuarie şi, respectiv, la 1 iulie 2018 – astfel:

• Adultul cu handicap va beneficia, în condiţiile prezentei legi, de următoarele prestaţii sociale:

a) indemnizaţie lunară, indiferent de venituri:

    • 65% (70% în etapa a doua) din indicatorul social de referinţă (ISR), prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările ulterioare, pentru adultul cu handicap grav;
    • 50% (53% în etapa a II-a) din ISR, pentru adultul cu handicap accentuat;

b) buget personal complementar lunar, indiferent de venituri:

    • 25% (30% în etapa a II-a) din ISR, pentru adultul cu handicap grav;
    • 20% (22% în etapa a II-a) din ISR, pentru adultul cu handicap accentuat;
    • 10% (12% în etapa a II-a) din ISR, pentru adultul cu handicap mediu.

• Părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap în baza unei măsuri de protecţie specială, stabilită în condiţiile legii, beneficiază de prestaţii sociale, pe perioada în care îl are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere, astfel:

a) 50% (60% în etapa a II-a) din ISR, în cazul copilului cu handicap grav;

b) 30% (35% în etapa a II-a) din ISR, în cazul copilului cu handicap accentuat;

c) 10% (12% în etapa a II-a) din ISR, în cazul copilului cu handicap mediu.