NOTĂ privind principalele elemente ale mecanismului privind plata defalcată a TVA

NotaprezentareamecanismuluiprivindplatadefalcataaTVA

Sursa Site-ul ministerului de finante – acte normative aprobate

About the Author: