In ultimii doi ani ne confruntam cu o avalansa fara precedent de modificari fiscale importante, modificari atat de multe incat ne pun in dificultate si pe noi, consultantii fiscali si cu atat mai mult probabil pe cei care sunt afectati direct de acestea. Ultima astfel de modificare a legislatiei fiscale a fost OUG 79/2017, sau “Revolutia Fiscala” cum mai apare in presa.

Cea mai cunoscuta modificare adusa de “Revolutia Fiscala” este mutarea contributiilor sociale de la angajator la angajat si cred ca despre asta s-a discutat destul de mult pana acum. Alte modificari importante, mai putin discutate in presa sunt cele cu privire la impozitarea veniturilor din dividende, chirii, dobanzi si castiguri de capital sau mai simplu spus “veniturile din investitii”. Aici vom vedea ca modificarile sunt in general pozitive.

Nu voi enumera fiecare tip de venit posibil, ci doar cele mai intalnite tipuri de investitii, si voi renunta pe cat posibil la limbajul de lemn al consultantilor fiscali, pentru a ma putea intelege si cei care nu sunt in domeniu.

Impozitarea veniturilor din dividende

Aici vorbim atat de impozitarea veniturilor din dividende de la companiile listate la bursa cat si de la companiile nelistate la bursa.

Impozitul pe dividende ramane de 5% si in 2018 (prin retinere la sursa)

Impozitarea veniturilor din chirii

Impozitul pe veniturile din chirii scade de la 16% la 10% si se aplica la o baza de 60% din valoarea chiriei.

Cod Fiscal:

ART. 84 – Stabilirea venitului net anual din cedarea folosinței bunurilor

(3) Venitul net din cedarea folosinței bunurilor se stabilește prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut.

Veniturile se declara individual prin declaratia 200, pana pe data de 25 mai a anului urmator pentru anul precedent.

Impozitul pe dobanzi

Impozitul pe dobanzi (depozite bancare, obligatiuni corporative) scade de la 16% la 10% si se retine la sursa.

Veniturile din dobanzile titlurilor de stat sau obligatiunilor municipale sunt neimpozabile.

Impozitul pe castigurile de capital (din vanzarea actiunilor, unitatilor fondurilor mutuale)

Impozitul scade de la 16% la 10% si se aplica asupra castigului de capital (pretul de vanzare minus pretul de achizitie, inclusiv costurile/ comisioanele de tranzactionare).

Baza de impozitare este calculata la sfarsit de an prin insumarea tuturor castigurilor si pierderilor de capital de pe parcursul anului si se declara de catre contribuabil prin declaratia 200, pana pe data de 25 mai a anului urmator pentru anul precedent.

Calculul castigului net de capital va fi facut de broker si trimis investitorului sub forma de fisa de portofoliu, la inceputul anului. Pe baza acestei Fise de portofoliu se va completa declaratia 200.

Atentie! Castigurile de capital realizate pe bursa din afara tarii, se declara separat, pe baza declaratiei 201.

CASS pentru veniturile din dividende, chirii, dobanzi si castiguri de capital in 2017

In anul 2017 se datora CASS de 5.5% pentru toate aceste venituri, in cazul in care nu se obtineau alte venituri supuse CASS (de exemplu din salarii).

Pentru dividende, castiguri de capital si dobanzi, nu se datora CASS in cazul in care se obtineau alte venituri supuse CASS (de exemplu salarii).

La veniturile din chirii se datora CASS de 5.5% in orice situatie.

CASS pentru veniturile din dividende, chirii, dobanzi si castiguri de capital in 2018

In 2018, cota de CASS devine 10% si se datoreaza pentru aproape toate tipurile de venituri:

Salarii;

Activitati independente (PFA, PFI etc.);

Chirii;

Veniturile din investitii (dividende, dobanzi, castiguri de capital etc.).

Codul Fiscal:

ART. 155 – Categorii de venituri supuse contribuției de asigurări sociale de sănătate

(1) Contribuabilii la sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzuți la art. 153 alin. (1) lit. a) – d), datorează, după caz, contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor, definite potrivit art. 76, realizate din România și din afara României, cu respectarea legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care există obligația declarării în România.

(2) Contribuabilii la sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzuți la art. 153 alin. (1) lit. a) – d), care nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit prevederilor art. 154, datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate dacă realizează venituri anuale cumulate cel puțin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe țară din una sau mai multe surse de venituri din următoarele categorii:

 1. a) venituri din activități independente, definite conform  67și 671;
 2. b) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, pentru care sunt aplicabile prevederile  125;
 3. c) venituri din cedarea folosinței bunurilor, definite conform  83;
 4. d) venituri din investiții, definite conform  91;
 5. e) venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, definite conform 103;
 6. f) venituri din alte surse, definite conform  114și 116.

In afara de veniturile din salarii, care vor fi supuse CASS la valoarea lor, toate celelalte venituri de la articolul 155 alin. 2 (activitati independente, chirii, venituri din investitii) vor fi supuse CASS doar daca depasesc un anumit plafon (12 salarii minime brute pe an, adica 1900 de lei X 12 = 22,800 lei pe an).

Daca aceste venituri cumulate depasesc plafonul de 12 salarii minime brute pe an, se datoreaza CASS la valoarea unui salariu mediu minim pe luna, adica 1,900 de lei X 10% = 190 de lei pe luna.

Daca veniturile cumulate (ma refer tot la cele de la ar. 155 alin. 2) nu depasesc 12 salarii minime brute pe an, nu se datoreaza CASS.

Codul Fiscal:

ART. 170 – Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice prevăzute la art. 155 alin. (2)

(1) Baza lunară de calcul pentru care persoanele fizice prevăzute la art. 155 alin. (2) datorează contribuția este salariul de bază minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează. Norme metodologice

(2) Veniturile care se iau în calcul la verificarea plafonului prevăzut la art. 155 alin. (2) sunt cele realizate din una sau mai multe surse de venituri, din categoriile de venituri menționate la art. 155 alin. (2), respectiv:

 1. a) venitul net din activități independente, stabilit potrivit  68– 70, după caz;
 2. b) venitul brut din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit titlului II, III sau Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru care sunt aplicabile prevederile  125alin. (7) – (9);
 3. c) venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor, stabilite potrivit  84– 87;
 4. d) venitul/câștigul din investiții, stabilit conform  94– 97;
 5. e) venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din activități agricole, silvicultură și piscicultură, stabilite potrivit  104– 106;
 6. f) venitul brut/venitul impozabil din alte surse, stabilit potrivit  114– 116.

(3) Încadrarea în plafonul anual prevăzut la art. 155 alin. (2) se efectuează prin însumarea veniturilor anuale menționate la alin. (2), realizate în anul fiscal precedent.

(4) Persoanele fizice prevăzute la art. 155 alin. (2), obligate la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, depun anual la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabilește contribuția de asigurări sociale de sănătate, declarația cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul lunar, în conformitate cu alin. (3).

Atentie! La calcularea plafonului, se iau in considerare veniturile nete din chirii, nu cele brute, adica venitul impozabil de 60% din valoarea chiriei.

Un al doilea punct important de luat in considerare, este cel de la alin. 4. Persoanele care vor depasi Plafonul pentru veniturile de la art. 155 alin 2 in anul 2017, vor depune pana pe 31 ianuarie 2018 o declaratie de incadrare in plafon. Cel mai probabil declaratia 600 (se afla inca in stadiul de proiect).

In functie de venitul declarat, se va stabili CASS-ul datorat (190 de lei pe luna) prin decizie de impunere, platibil in 4 transe anuale.

Daca nu se dapaseste plafonul de 12 salarii minime pe an in 2017, nu este obligatorie depunerea declaratiei de incadrare in plafon.

Concluzie

Aceste tipuri de venituri “din investitii”, sunt importanate pentru comunitatea noastra si ar trebui sa tindem sa obtinem cat mai mult din veniturile nostre din aceste surse pasive.

Dupa cum se poate observa, impozitarea veniturilor din investitii este mai mica decat a veniturilor din salarii, si este si normal sa fie asa. Nu degeaba spunea Kyiosaki ca pe el l-au imbogatit taxele si datoriile. Ce spunea el mai exact este ca l-a imbogatit gestionarea corecta a taxelor si datoriilor.

In acest material, nu am raspuns la toate intrebarile posibile (ar fi trebuit sa fac un tratat), ci doar la cele mai comune in care probabil va veti regasi cei mai multi dintre voi.

 

Sursa aici