Incepand cu 01.01.2018 avem  modificari esentiale privind incadrarea in regimul de impozitare al  microintreprinderilor:

Conditiile de incadrare in categoria microintreprinderilor

– societatea a realizat in 2017 venituri ce nu depasesc 1.000.000 euro (respectiv 4.659.700 lei);

– capitalul social este detinut de persoane, altele decat statul si unitatile administrativ-teritoriale;

– nu se afla in dizolvare, urmata de lichidare, inregistrata in registrul comertului sau la instantele judecatoresti, potrivit legii.

Se aplica  inclusiv societatilor care intra sub incidenta Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati .

Cine nu aplica

– Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, constituit potrivit legii;

– Fondul de compensare a investitorilor, infiintat potrivit legii;

– Fondul de garantare a pensiilor private, infiintat potrivit legii;

– Fondul de garantare a asiguratilor, constituit potrivit legii;

– entitatea transparenta fiscal cu personalitate juridica.

Obligativitate aplicare

Se aplica de la infiintare, in cazul societatilor nou infiintate.

Nu mai exista posibilitatea optiunii cum exista in 2017 in unele cazuri.

Cand trec la impozit pe profit

Daca in timpul anului 2018, totalul veniturilor realizate (venituri ce constituie baza de impozitare –  nu cifra de afaceri) este mai mare de 1.000.000 euro (respectiv 4.659.700 lei) atunci societatea devine platitoare de impozit pe profit incepand cu trimestrul in care a depasit plafonul.

Atentie : pot avea 1 -2 trimestre impozit pe venit microintreprindere si 1-2 trimestre impozit pe profit

Cotele de impozitare

– 1 % in situatia in care la sfarsitul trimestrului societatea are un angajat sau mai multi a caror norma de lucru totalizeaza 8h/zi si care sunt incadrati pe perioada  nedeterminata sau determinata de minim 12 luni ;

– 3 % daca nu este indeplinita conditia de mai sus

Baza impozabila

Baza impozabila a impozitului pe veniturile microintreprinderilor o constituie veniturile din orice sursa, din care se scad:

 1. a) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
 2. b) veniturile aferente costurilor serviciilor in curs de executie;
 3. c) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
 4. d) veniturile din subventii;
 5. e) veniturile din provizioane, ajustari pentru depreciere sau pentru pierdere de valoare, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil sau au fost constituite in perioada in care persoana juridica romana era supusa impozitului pe veniturile microintreprinderilor;
 6. f) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobanzi si/sau penalitati de intarziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;
 7. g) veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii;
 8. h) veniturile din diferente de curs valutar;
 9. i) veniturile financiare aferente creantelor si datoriilor cu decontare in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora;
 10. j) valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturarii, inregistrate in contul “709”, potrivit reglementarilor contabile aplicabile;
 11. k) veniturile aferente titlurilor de plata obtinute de persoanele indreptatite, potrivit legii, titulari initiali aflati in evidenta Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor sau mostenitorii legali ai acestora;
 12. l) despagubirile primite in baza hotararilor Curtii Europene a Drepturilor Omului;
 13. m) veniturile obtinute dintr-un stat strain cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri, daca acestea au fost impozitate in statul strain.

La aceasta baza se adauga :

– valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturarii;

– in trimestrul IV diferenta pozitiva intre venituri si cheltuieli din diferente de curs valutar/financiare

– anumite categorii de rezerve utilizate in anul trimestrul respectiv;

Valoarea caselor de marcat se scade din baza impozabila in trimestrul in care sunt puse in functiune.

Veniturile luate in calcul pentru plafon = baza impozabila

Cursul de schimb utilizat este cel de la sfarsitul anului precedent.

Pentru anul 2018 ne raportam la cursul BNR de la 31.12.2017 , respectiv 1 euro = 4.6597 lei

Termene – declaratii si plata

– 010 (sau 700) –  31  martie a anului urmator in cazul in care societatea este platitoare de impozit pe profit si nu mai depaseste plafonul de 1.000.000 euro

De exemplu : in 2017 societatea este platitoare de impozit pe profit , veniturile < 1.000.000 euro , se depune 010 pana la 31.03.2018, pentru a intra in impozit pe venit microintreprindere incepand cu 01.01.2018

– 010 ( sau 700) – in termen de 30 zile de la infiintare sau maxim data de 15 a lunii urmatoare trimestrului in care a fost depasit plafonului de 1.000.000 euro in cursul anului

De exemplu :

* societatea se infiinteaza pe 08.05.2018 -depune 010 (700) pana pe data de 23.05.2018

* societatea depaseste plafonul de 1.000.000 euro in luna mai 2018, deci trimestrul II  – depune

010 (700) pana pe data de 15.07.2018

– 100     – trimestrial pana la 25 a lunii urmatoare trimestrului

–  plata – trimestrial pana la 25 a lunii urmatoare trimestrului