Sponsorizare sau donatie? Care este cea mai buna solutie pentru o microintreprindere?

Sponsorizarea reprezinta o suma in bani ori in natura facuta in schimbul obtinerii unor beneficii sub forma de publicitate, astfel ca presupune relatii cu dublu sens si cu obligatii reciproce. In schimb, donatia presupune ca donatorul sa transmita, in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta si nu implica existenta unor beneficii.

Pentru a lamuri care dintre cele doua proceduri este mai avantajoasa pentru o microintreprindere, vom lua drept exemplu speta de mai jos.

O societate vrea sa doneze sau sa sponsorizeze o fundatie cu o suma de bani ce se incadreaza in 20% din impozitul pe venit. Ce regim are fiecare dintre acestea si ce documente se intocmesc pentru fiecare caz in parte?

Iata raspunsul specialistului!

Pentru efectuarea sponsorizarii, trebuie sa intocmiti contract de sponsorizare potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conform prevederilor de la art. 56 alin. (1^1 -1^4) din Codul fiscal:

Microintreprinderile care efectueaza sponsorizari, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microintreprinderilor pana la nivelul valorii reprezentand 20% din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat pentru trimestrul in care au inregistrat cheltuielile respective.

Sumele care nu sunt scazute din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat se reporteaza in trimestrele urmatoare, pe o perioada de 28 de trimestre consecutive (echivalentul a 7 ani consecutivi). Scaderea acestor sume din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat, in urmatoarele 28 de trimestre consecutive, se efectueaza in ordinea inregistrarii acestora, in aceleasi conditii, la fiecare termen de plata a impozitului pe veniturile microintreprinderilor.

Microintreprinderile care efectueaza sponsorizari au obligatia de a depune declaratia informativa privind beneficiarii sponsorizarilor (formular 107), aferenta anului in care au inregistrat cheltuielile respective,  precum si, dupa caz, aferenta anului in care se scad cheltuielile cu sponsorizare (urmatorii ani).

Asadar, o microintreprindere, poate beneficia de aceste deduceri, daca beneficiarul sponsorizarii este acreditat cu cel putin un serviciu social licentiat adica sa se regaseasca in : Lista furnizorilor de servicii sociale acreditati si a serviciilor sociale licentiate in baza Legii nr. 197/2012 de pe site-ul Ministerului Muncii si Justitiei sociale.

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/familie/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-sociala/4848

Declaratia informativa prevazuta (formular 107 „Declaratie informativa privind beneficiarii sponsorizarilor/mecenatului/burselor private”), se depune pana la urmatoarele termene:

a) pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator de catre microintreprinderi;
b) pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare ultimului trimestru pentru care datoreaza impozit pe veniturile microintreprinderilor, in situatiile prevazute la art. 48 alin. (31) si art. 52 din Codul fiscal (societati care se inregistreaza ca platitoare de impozit pe profit);
c) pana la termenele prevazute la art. 56 alin. (3) si (4), dupa caz (societati care se dizolva cu lichidare si fara lichidare).

Formularul 107 “Declaratie informativa privind beneficiarii sponsorizarilor/mecenatului/burselor private“,  se va realiza doar numai electronic (online) si  este disponibil e site-ul ANAF in sectiunea: Asistenta contribuabilili, subsectiunea” Toate formularele cu explicatii, sau poate fi vizualizat, acesand link-ul:

https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/asistenta_contribuabili/toate_formularele_cu_explicatii/#107

Sursa aici